Op 30 augustus 1986 werd het nieuwe vaandel van Gilde St Lambertus door Pastoor Somers gewijd, in aanwezigheid van de vier Somerense gilden, het kringbestuur en een deputatie van het gemeentebestuur. Maar alvorens het zover was, hebben een vijftal gildebroeders diverse besprekingen gehouden,zij vonden het een hele opgave een ontwerp te maken. Men toog naar de plaatselijke kunstenaar Jan v.d.Laar uit Eikenschans en weldra kwam een tekening tot stand.  Met deze geschilderde tekening ging men naar Kevelear waar het vaandel werd gemaakt.

 

  

 

St.Lambertus draagt als teken van Bisschoppelijke waardigheid, mijter en staf. Het rode kleed is het symbool van martelaarschap (rood de kleur van bloed) De mijter heeft een kerkelijke heraldiek. De staf bevind zich tam voor de mantel, deze bied steun aan de rechterhand die sterker is.  Het zwaard geeft weer, dat hij de marteldood is gestorven, en tevens een symbool van strijdbaarheid voor het geloof.  De palmtak in zijn hand is het symbool van overwinning en triomf, zoals Christus met palmtakken werd ingehaald in Jeruzalem.  Het kruis is in zijn algemeenheid een christelijk symbool ter aanduiding van het lijden en sterven van Christus.  In de heraldiek worden verschillende vormen van kruisen gebruikt.  Het kruis op het vaandel, gevormd uit twee schuingekruiste knoestige stammen, is een Bourgondisch kruis dat ontstaan is uit het maalkruis of St Andreas kruis, waaraan volgens de legende de apostel Andreas de marteldood zou zijn gestorven.  Het wapen van peelland, drie molenijzers op een wit vlak geeft de verbondenheid van Gilde St Lambertus met de kring.  Het wapen van Someren, vier klimmende leeuwen,symbolerend de kracht en moed ten teken van overwinning in de strijd.  In overeenstemming daarmee is de spreuk "Van Summere en nie bang"  De hoofdkleur van het vaandel "geel" gebondenheid met paus en kerk.

 

Het eerste officiŽle optreden met het nieuwe vaandel was tijdens de kringdag van Peelland op 7 september te Asten.  Tijdens de aldaargehouden tentoonstelling verwierf het vaandel het hoogste aantal punten.

 

 

 

 

 

Standaardvaandel

Op 17 mei 1997 kreeg gilde St.Lambertus een nieuw standaardvaandel aangeboden. Het werd tijdens de eucharistieviering in de parochiekerk "Maria ten Hemelopneming" door pastoor Henk Somers plechtig ingewijd, en door het gilde in gebruik genomen. Het standaardvaandel is een geschenk van beschermheer Arnold - Jan Prinsen. Het werd ontworpen door kunstenaar Jan van de Laar uit Weert, van oorsprong een echte Someren-Eindenaar. Het borduurwerk werd uitgevoerd door mevrouw Joke Willigers uit Liessel. De bijbehorende stok werd vervaardigd door gildenbroeder Jan van Hoof van het St.Antoniusgilde uit Stiphout.  Het vaandel is in dezelfde kleuren als het hoofdvaandel, met in het midden de afbeelding van St.Lambertus.  Zoals u ziet is de beeltenis van de Heilige Lambertus, zoals die is afgebeeld in onze gedachteniskapel`. De patroonsafbeelding wordt geflankeerd door het wapen van Someren, met de twee Brabantse leeuwen, en het Peellandse wapen, de drie molenijzers, met daarboven de koningskroon met drie saffieren.  Onze standaardruiter is Jan Thijs, die in de korte periode al meerdere prijzen op de toernooivelden heeft behaald.

 

                                                 

 

 

 

Het nieuwe gilde vaandel,

 gepresenteerd tijdens het vrij gilde feest juni 2010

 

Het idee om een nieuw vaandel te laten maken ontstond uit het feit dat ons oude vaandel slijtage begon te vertonen. Door herhaaldelijk nat te worden van de regen begon het doek uit te scheuren en moest daarom vaak gerepareerd worden.

 Er werden vier personen gevraagd om een ontwerp te bedenken voor het vaandel en dat waren  Mariet Indenkleef en Rinie Wijnen uit het bestuur en Jan Verheijen en Remy Lammers als doorgewinterde Gildebroeders.

 Er werd contact opgenomen met Peter Slegers , een ontwerper uit Someren Eind , die vol interesse aan de slag ging. Hij luisterde  goed naar de wensen van de commissieleden, die hem duidelijk maakten dat we een modern vaandel wilden, dat geÔnspireerd diende  te zijn op ons mooie St. Lambertus beeld uit de kapel. We wilden ,als jong gilde een krachtige heilige Lambertus op ons vaandel, en daar is Peter, na veel overleg, goed in geslaagd. Toen we over het ontwerp tevreden waren zijn we naar Joke Wilgers in Liessel gegaan  die meteen enthousiast aan het werk is getogen. Het resultaat kunt u hier zien.

 Centraal in het midden staat St. Lambertus, die Bisschop is geweest van Maastricht en als zodanig vermoord is in Luik. Daarom draagt hij  een rood kleed. In de heraldiek noemt men die kleur keel. en  rood is de kleur van het martelaarschap. Onder die mantel draagt hij een wit kleed. Wit is de kleur van reinheid. Op zijn hoofd draagt hij de mijter, en in zijn hand de staf als teken dat hij bisschop was. In zijn rechterhand ziet hij het evangelieboek als teken dat hij in onze streken het christendom heeft gepredikt. Daarop staat te lezen : Vos Amici  Mei Estis, jullie zijn mijn  vrienden. Wij wilden persť een krachtig persoon met uitstraling zoals hij ook afgebeeld staat in onze kapel. Hij wist van aanpakken, dat kun je zien aan de sterke armen en handen. Op het vaandel zie je als achtergrond de kleuren geel en paars terug, wat kerkelijke kleuren zijn, omdat een gilde door de eeuwen heen altijd beschermer is geweest van streek en altaar. Op het vaandel aan de rechterkant, zoals wij ertegenaan kijken links, staat het wapen van Someren-eind, het linie-ijzer, een gereedschap wat vroeger in de Peel werd gebruikt en waar vele van onze voorouders nog mee gewerkt hebben. Aan de andere kant bevindt zich het nieuwe wapen van de gemeente Someren, waarop in een zwarte ondergrond twee gouden Brabantse leeuwen zijn opgenomen, en in de andere twee zilveren velden de drie rode molenijzers, ook wel rijnen genoemd, die ook verwerkt zijn in het Peellandse wapen. Molenstenen waren in vroegere tijden erg belangrijk want daarmee kon men graan malen om brood te maken. De symboliek van deze molenstenen vindt u terug in de twee ronde cirkels op het vaandel. Dan het Bourgondische-, soms ook het Andreaskruis genoemd, dat achter Lambertus zichtbaar is en vanwege de schuine opstelling ook wel het maalkruis wordt genoemd, dat niet bestaat uit mooi geschaafd en bewerkt hout maar dat gemaakt is van knoestige boomstammen. Twee gildenbroeders, Piet Lemmen en Ad Michiels hebben dit vaandel in steen nagemaakt .Dit is te zien op het pleintje voor de kapel.